Bläddra

Fånga förmågan, Läsa och förstå, övningsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Fånga förmågan, Läsa och förstå, övningsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Fånga förmågan, Läsa och förstå är ett läromedel som innehåller olika texter och övningar knutna till kursplanen i svenska, NO och SO för åk 1–3. Fånga förmågan, Läsa och förstå riktar sig till elever som har knäckt läskoden. 

Fånga förmågan, Läsa och förstå, övningsbok
innehåller övningar som är direkt kopplade till de olika texterna i boken Fånga förmågan, Läsa och förstå, texter. I övningsboken får eleven träna läsförståelse utifrån de olika texttyperna:

• berättande text 
• beskrivande text 
• förklarande text
• instruerande text 
• återberättande text 
• argumenterande text

Övningsboken innehåller varierade läsförståelseövningar som tränar eleverna i att till exempel förutspå, sammanfatta texten och förklara ord och begrepp. Övningarna tränar också eleverna i att skriva egna texter utifrån de olika texttypernas uppbyggnad, ämnesord och språkliga drag. 

Läromedlet utgår från fem arbetsområden:
• Hösten 
• Samhället 
• Stenåldern 
• Familj och vänner 
• Rymden

Fånga förmågan, Läsa och förstå passar dig som:
• Vill ha samlade texter utifrån olika arbetsområden med berättande, beskrivande, förklarande, instruerande, återberättande och argumenterande texter att arbeta med kring läs- och skrivstrategier. 


• Vill arbeta strukturerat med läsförståelse utifrån olika slags texter. Vill ha övningar kopplade till de olika texterna som eleven kan arbeta med.


• Vill ha texter och uppgifter som knyter an till olika arbetsområden hämtade från innehållet i kursplanen i svenska, NO och SO.


• Vill ha friheten att välja det arbetsområde som passar just din undervisning.