Bläddra

Fånga snön : dagboksanteckningar från mörka dagar för att hitta ljuspunkter och glädje

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev
Köp här

Fånga snön : dagboksanteckningar från mörka dagar för att hitta ljuspunkter och glädje

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev
Köp här
I en uppkopplad värld är det lätt att känna sig frånkopplad. Tillfällen för reflektion och tacksamhet kan hamna i skymundan bakom det brus som omger den moderna människan. Konstant inre och yttre press på att hålla sig sysselsatt, konsumera mer och vara medmänniska kan ibland ta andan ur en. De flesta har någon gång upplevt saknad, eller brist på tillhörighet, kanske på grund av flytt, ett nytt jobb, någons födsel eller ett dödsfall. Ibland räcker det med att finnas till för att det ska bli för mycket. I vardagens sus och sorl tappar man ofta riktningen. Fånga snön är en kvinnas resa mot att känna igen de stunder av glädje och tacksamhet livet faktiskt bjuder på. Boken är i dagboksformat och de sista trettioen sidorna har lämnats tomma för läsaren att återupptäcka ljusglimtarna i dagar vars mening tycks ligga höljd i dunkel. Den här boken ger dig inspirationen och modet att skönja ljuset i mörkret, bortom ödsligheten eller ödets oberäkneliga svängningar åt fel håll. Den ger dig orden för att fånga snön. Sarah Coats Chandler är en kvinna på 40-någonting år, med ursprung i Australien. Tack vare en rad ogenomtänkta beslut beslut och en massa tur har hon hittills levt livet – och sitt liv – i Storbritannien, Irland, Spanien och Sverige. För att betala brödfödan jobbar hon som skribent och redaktör men finner sin stora passion i utforskandet av de känslomässiga, yrkesmässiga och fysiska effekterna av att bo i främmande länder och betrakta livet genom främmande prismer. Sarah har genomlevt och förträngt tillvaron som invandrare sedan 2001 och bor just nu i Stockholm med sin man, sina två barn och två katter.