Bläddra

Fänrik Ståls sägner

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi

Fänrik Ståls sägner

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Johan Ludvig Runebergs (1804-1877) klassiker utkom i två delar år 1848 respektive 1860. Med det finska kriget 1808-1809 som bakgrund skildras här genom såväl historiska som fiktiva gestalter hjältemod, tapperhet, självuppoffringar och solidaritet, men även feghet och svek.
Krigets olika faser med beordrade reträtter och motattacker ger upphov till skiftande sinnesstämningar, från missmod och bitterhet till segerrus och framtidshopp.
Boken innehåller dessutom musiknoter till Vårt land (Finlands nationalsång) och Björneborgarnas marsch.