Bläddra

Färdighetsbaserat lärande : enligt Alvernomodellen

Köp här

Färdighetsbaserat lärande : enligt Alvernomodellen

Köp här
Färdighetsbaserat lärande - FBL (Ability-Based Learning) har utvecklats på Alverno College i Milwaukee, Wisconsin, USA under snart 30 år. De studerandes lärande och kompetensutveckling står i centrum för undervisningen. FBL bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt där man i alla kurser och program, vare sig det gäller ingenjörsprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, ekonomiprogrammet eller lärarprogrammet, vare sig man läser filosofi, matematik, socialvetenskap eller naturvetenskap, får lära sig och, under de fyra år utbildningen pågår, kontinuerligt träna åtta färdigheter: * Kommunikation, vilket inkluderar talande, skrivande, läsande, lyssnande, matematisk kommunikation och datorkunskaper * Analys * Problemlösning * Värderingar i beslutsfattande * Social interaktion * Globala Perspektiv * Ansvarstagande medborgarskap samt * Estetiskt engagemang "The Proof is the Performance!" För att den studerande ska kunna säga att hon kan något så måste hon demonstrera sina färdigheter. Alverno har utvecklat ett mycket genomtänkt och välstrukturerat arbetssätt för att undervisa i och bedöma om den studerande utvecklat dessa olika färdigheter, bland annat metoder för de studerandes själbedömning. Alverno samarbetar också med externa bedömare från närområdet i bedömningen av de studerandes studieresultat. Bokens författare Pia Hellertz, fil.dr. och universitetslektor vid Örebro universitet har under många år studerat pedagogiska arbetssätt inom högre utbildning. Hon menar att Färdighetsbaserat lärande har mycket att ge när det gäller det pedagogiska utvecklingsarbetet inom både grund- och högre utbildning i Sverige.