Bläddra

Fastighetsmäklaren -en vägledning

Köp här

Fastighetsmäklaren -en vägledning

Köp här
Den nya upplagan har omarbetats och utökats samt uppdaterats med en rad nya avgöranden. Kapitlet om fastighetsmäklarlagen är nyskrivet och behandlar 2011 års lag. Flera nya områden behandlas, nämligen frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt, miljörätt och diskrimineringslagstiftningen. Sedan tidigare behandlas penningtvättslagen, begreppet god fastighetsmäklarsed, fastighets- och bostadsrättsköpet ur ett mäklarperspektiv. Även skattekonsekvenserna av innehav och avyttring av fastigheter och bostadsrätter berörs ingående. Gemensamt är att det som behandlas är sådana områden som mäklaren möter i sitt vardagliga arbete och som han eller hon måste vara väl förtrogen med.

Boken är tänkt att användas i undervisningen för blivande fastighetsmäklare, för jurister som vill skaffa sig en orientering i fastighetsmäklarrelaterade frågor samt för praktiskt verksamma fastighetsmäklare som vill kontrollera uppgifter inom de behandlade områdena.