Bläddra

Favorit matematik 5B Bedömning för lärande 10-pack

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Favorit matematik 5B Bedömning för lärande 10-pack

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

I Favorit matematiks bedömningsstöd finns: 

Favorit matematiks prov 

Provens uppgifter har tydliga kopplingar till kunskaps-kraven i Lgr 11. 

Lärardokumentation över elevens kunskaper 
efter Favorit 5B. 

På bedömningsunderlaget kan läraren dokumentera elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Dokumentationen kan vara till hjälp inför nästa termins arbete och betygsättningen i årskurs 6. 

Mitt lärande i matematik. 

Eleven utvärderar sina kunskaper och får en ökad 
med-vetenhet om vilka kunskaper som behöver utvecklas. 
Utvärderingen kan användas formativt inför arbetet 
i nästa matematiska område.