Bläddra

Favorit matematik Förskoleklass Lärarpaket – Digitalt + Tryckt –

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Favorit matematik Förskoleklass Lärarpaket – Digitalt + Tryckt –

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här
Lärarhandledningen till Favorit matematik Förskoleklass innehåller förslag på arbetsgång, berättelser, utematematik, lekar och mycket mer som bygger upp den matematiska förståelsen. Arbetsgången är lätt att följa, övningarna är lärorika och roliga och hjälper eleverna att utveckla sitt matematiska tänkande. Tillsammans med skatan Sally och ekorren Kurre får eleverna hjälpa att bygga upp en stabil matematisk grund. Det är då matematiken blir en favorit! Materialet är indelat i 12 kapitel som behandlar olika matematiska moment, t.ex. lägesbegrepp, geometri, antalsbegrepp, talen 1 till 10 och mätning. I denna andra upplaga har svenska forskare faktagranskat innehållet och kompletterat varje kapitel med en inledande problemlösningsuppgift. LÄRARpaketets DIGITALA RESURS Med lärarpaketets digitala resurs får du tillgång till hela den tryckta lärarhandledningen digitalt. Här finns alla kopieringsunderlag samlade, enkelt för dig att ladda ner och skriva ut. Du har också tillgång till elevens bok och samtalsbilder som du kan visa via projektor och tavla. På så sätt kan du instruera eleverna inför det egna arbetet.  Den digitala resursen innehåller dessutom en fortbildande matteordlista med begreppen som eleven möter i åk 1-3. FAVORIT MATEMATIK-SERIEN Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna.