Bläddra

Feelgood : böcker att älska därför att-

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: läsguider, kommentarer och boktips Litteraturvetenskap: referensverk
Köp här

Feelgood : böcker att älska därför att-

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: läsguider, kommentarer och boktips Litteraturvetenskap: referensverk
Köp här
Detta är boken för dig som söker efter näring. Men kanske inte efter vilken näring som helst. Förmodligen söker du efter näring för själen. Förhoppningsvis kan du hitta något innanför denna boks pärmar. Och om en tår faller ner för din kind eller om ett leende spelar på dina läppar när du läser, är det inget konstigt; berättelser utlöser känslor av alla de slag. Här samlas några av de finaste i en kategori vi valt att kalla feelgood. Från och med nu är de också dina. Den här boken är skriven som ett stöd för boktipsare som har svårt att hitta feelgoodböcker innehållande hopp och förtröstan, något vi har upplevt ett behov av. Vi vänder oss med dessa feelgoodboktips till lärare, bibliotekarier, litteraturförmedlare, föräldrar och inte minst till ungdomarna själva. Boken innehåller 53 bokpresentationer, försedda med känslostaplar för att man snabbt och enkelt skall kunna orientera sig i berättelsens huvudströmmar. Självklart anges en rekommenderad åldersangivelse tillsammans med en kortare sammanfattning av berättelsens innehåll. Allt för ditt höga läsnöjes skull. Mycket läsglädje önskas!