Bläddra

Feminism och psykologi : om psyke, samhälle, genus och högre utbildning 1959-2016

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Könspsykologi Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper

Feminism och psykologi : om psyke, samhälle, genus och högre utbildning 1959-2016

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Könspsykologi Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
I Feminism och psykologi beskrivs inledningsvis den teoretiska utveckling som skett inom feministisk och genusrelaterad psykologi under de senaste decennierna. Särskilt undersöks hur socialkonstruktivistiska och postmoderna idéer har påverkat psykologin och genuspsykologin. Fokus ligger dels på relationell psykodynamisk psykologi och terapi, dels på kritisk socialpsykologi. I bokens andra, empiriska del, beskrivs genom ett flertal olika studier från olika decennier den samhälleliga, sociala och psykokulturella omvandlingsprocess beträffande högre studier, arbete, makt och kärlek som 1970-talets kvinnorörelse innebar för olika grupper av ungdomar under perioden 1959–2003. En av grupperna följs upp i en studie efter 10 år, vilket ger ett unikt longitudinellt perspektiv på sociala förändringsprocesser. Författaren påvisar möjligheterna till ett tredimensionellt perspektiv inom psykologin i allmänhet och inom genuspsykologin i synnerhet. Detta innebär att studera individer med hänsyn till tid, plats och person i en specifik situation och att därefter följa dessa individer i ett långtidsperspektiv. Feminism och psykologi vänder sig till alla med ett teoretiskt intresse för feminism, genusforskning, psykologi, psykoterapi och högre utbildning.