Bläddra

Filmskolan

Kategorier: Konst
Köp här

Filmskolan

Kategorier: Konst
Köp här

Över 40 filmlektioner på 26 sidor vardera som kan läsas helt fristående. Varje lektion spinner runt ett tema, t ex western-filmer eller filmskaparen Stanley Kubrick.

Den tematiska indelningen ger ett tydligt sammanhang för analys av filmerna. Samma analysredskap används genomgående. Indelningen gör det också lätt att visa hur olika faktorer i samhälle och tidsanda påverkar filmkonsten.

Använd boken som egen inspiration och faktabas eller som grundbok för eleverna.