Bläddra

Finns det ett liv?

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Finns det ett liv?

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
Den här boken innehåller tre romaner. En liten resa med Hjalmar är en roman om en färd till den yttersta gränsen genom förlamande kyla och förstenande is. Hjalmars och Jarls samtal från glaciärsprickan illustrerar människors totala ensamhet, omåttliga självcentrering, gränsöverskridande gemenskap och djupa solidaritet i de mest utsatta av situationer. Binärströmmen och Finns det ett liv? är essäromaner, som behandlar olika teman på ett både provokativt och insiktsfullt sätt. I centrum står Åborg, som är jurist och ibland rentav justitieminister och som stundom har reaktioner han själv sätter i halsen. De berör allt från kommersialiseringens effekter till människovärdets betydelse. Texterna i böckerna reflekterar, ironiserar och provocerar. Förhoppningen är att ruska om läsaren och därmed skapa nya infallsvinklar kring de svåraste och ofta allra mest förtigna frågorna i vårt samhälle och i våra relationer med varandra. Författaren förmedlar i texterna sin lärdom och gör provocerande analyser på ett nyskapande sätt, men lämnar åt läsaren att knyta ihop säcken, att själv lägga till och dra ifrån och att formulera slutsatser.