Bläddra

Finns det några pappor i din mammagrupp? : att prata jämställt föräldraskap

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Finns det några pappor i din mammagrupp? : att prata jämställt föräldraskap

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

”Finns det några pappor i din mammagrupp?” Frågan ställdes av en nybliven mamma till en annan och är faktiskt en perfekt illustration av konflikten mellan teori och praktik inom mödra- och barnhälsovården. Vägledande dokument talar om vikten av att uppmuntra det jämställda föräldraskapet, men vad innebär detta och hur gör man?

Finns det några pappor i din mammagrupp? är en bok för dig som vill förstå mer om varför föräldraskap är ett riskabelt projekt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Den ger kunskap om och inspiration till hur personal inom mödra- och barnhälsovården kan arbeta i såväl individuella möten som vid gruppträffar utifrån ett aktivt jämställdhets-tänkande. Det handlar om att ha kunskap om hur föräldraidentiteten skapas i samspel med föreställningar om vad det innebär att göra ”rätt”. Det handlar om att utveckla förmågan att bemöta föräldrar och leda grupper utifrån metoder som uppmuntrar till reflektion och ifrågasättande. Men även om att våga titta på den egna självbilden och de egna erfarenheterna och hur detta påverkar mötet med blivande och nyblivna föräldrar.

Finns det några pappor i din mammagrupp? vänder sig till dig som vill utmanas i din profession och som vill omsätta mödra- och barnhälsovårdens jämställdhetsuppdrag i praktisk handling. Boken ger dig forskningsbaserad kunskap, konkreta redskap för reflekterande samtal och övningar med såväl klienter som kollegor samt en mängd pedagogiska metoder för att leda grupper.

För dig som är intresserad av att använda bokens bilder i undervisningssammanhang, finns samtliga illustrationer nerladdningsbara på bokens webbplats.