Bläddra

Firmarätt

Köp här

Firmarätt

Köp här
Översikt över firmalagstiftningen och en kommentar till de olika bestämmelserna i denna. Redogör bl.a. för hur firmarätt förvärvas och vad den innebär, släktnamn som näringskännetecken, förväxlingsbarhet mellan firmor och företrädesrätt mellan kolliderande firmor. Vidare behandlas registreringsförfarandet, överlåtelse av firma och sanktioner vid firmaintrång. Utförliga rättsfalls- och sakregister samt aktuella lagtexter avslutar framställningen. I den tredje omarbetade upplagan återges rättsläget i början av 1998. Firmalagen har ändrats i flera viktiga avseenden med nya, delvis EG-influerade, regler. Även handelsregisterlagen har ändrats i betydande omfattning. De nya reglerna kommentaras och boken är även uppdaterad vad gäller nytillkommen litteratur och rättspraxis.