Bläddra

Fixa svenskan 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Fixa svenskan 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

I varje kapitel finns uppgifter som utvecklar läsförståelse och ordförståelse, diskussionsfrågor samt undersökande och kreativa uppgifter. Kapitlen avslutas med examinerande uppgifter.

Fixa svenskan 3

I Fixa svenskan 3 får eleven möta skönlitteratur skriven på 1900-talet och fram till vår egen tid. Här introduceras några olika litteraturvetenskapliga analysperspektiv.

De språkvetenskapliga kapitlen handlar om svenskans plats i världen, språks släktskap och svenskans historia.

Både den muntliga och den skriftliga framställningen i Fixa svenskan 3 betonar det vetenskapliga arbetssättet. Bland de genrer som behandlas finns PM, vetenskapliga rapporter och retorikanalys.