Bläddra

Flickor med AD/HD

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Flickor med AD/HD

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Flickor med AD/HD är vanligare än man tror, även om relativt få fall får denna diagnos. Dels därför att flickornas svårigheter är annorlunda än AD/HD-pojkarnas, och inte lika störande för omgivningen. Men också för att flickor ofta lyckas dölja sitt handikapp bakom en god allmän begåvning eller stenhård yttre disciplin.

Hur hittar vi dessa flickor, och vilken typ av hjälp behöver de? Kathleen Nadeau och hennes medarbetare ger oss här en överblick över problemet, och förslag till insatser för att synliggöra dessa flickor och ge dem möjlighet att utvecklas med bibehållen självkänsla trots sina svårigheter med att skapa organisation och struktur i tillvaron.

Boken vänder sig till alla som i sitt arbete eller dagliga liv möter barn och ungdomar med svårigheter att strukturera tillvaron och hantera problem i skola och umgänge.