Bläddra

Flyget på Gotland

Köp här

Flyget på Gotland

Köp här
Det är snart hundra år sedan första flygplanet flög på Gotland. Ungefär ett år före jubileet - september 2013 - är nu Gotlands flyghistoria skriven. Vi får vara med om upptakten av både den militära och civila flygverksamheten på ön, vilka militärpolitiska skäl som låg bakom flygfältsbyggandet, verksamheten på flygfälten och varför en del av flygfälten så småningom avvecklades. Allt ses naturligtvis mot bakgrund av händelserna i omvärlden. Även om boken - som sig bör när det gäller ett ämne av den här arten - är sakligt skriven, ger den dock läsaren en spännande läsupplevelse, framför allt i avsnitten om nödlandande främmande flygplan. Curt Jacobsson är gotlänning, numera sommargotlänning eller vinterfastlänning om man så vill, men bor sedan många år i Nyköping. Han är pensionerad lektor i historia och svenska och pensionerad reservofficer från P 18 i Visby. Han har under många år varit flygintresserad och också haft flygcertifikat, omständigheter som varit drivkraften vid författandet av den här boken.