Bläddra

Folkbibliotekens framtid?

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Folkbibliotekens framtid?

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
I Folkbibliotekens framtid? intervjuas ett tjugotal personer, bl a Lena Adelsohn Liljeroth, Sigrid Combüchen, Christer Hermansson, Niklas Lindberg, Margareta Lundberg-Rodin, Björn Ranelid, Gunnar Sahlin och Elsebeth Tank, om hur de ser på bibliotekens roll i framtiden. Perspektivet är brett och de intervjuade representerar inte enbart bok- och biblioteksvärlden utan här finns även kulturpersonligheter som programledare, kulturjournalister, kulturpolitiker och ”vanliga” låntagare. Biblioteken står inför stora utmaningar och kanske ligger den framtida rollen i att bedriva både ett kreativt förändringsarbete och ett värnande av kärnvärdena – en ekvation som inte är helt lätt att lösa. Förhoppningsvis kan boken, som har en positiv grundton, vara en hjälp i arbetet med att hitta svaret. De frågor som ställs och de tankeväckande svar som ges kan inspirera till diskussion om bibliotekens roll i samhället och med fördel även fungera som underlag för studiecirklar i ett nödvändigt och aktivt utvecklingsarbete.