Bläddra

Folkhälsa – djurhälsa. Del B. SOU 2010:106

Kategorier: Alternativmedicin för djur Medicin och omvårdnad Veterinärmedicin
Köp här

Folkhälsa – djurhälsa. Del B. SOU 2010:106

Kategorier: Alternativmedicin för djur Medicin och omvårdnad Veterinärmedicin
Köp här
Fjorton kapitel med bakgrundsbeskrivning av djursjukdomar och smittspridning:
1. Smittskyddets utveckling i Sverige
2. Djursjukdomar samt samhällskostnader för några sådana sjukdomar
3. Regler kring sjukdomar, smittämnen och andra ämnen hos djur
4. Produktionsformer och strukturer inom animalieproduktionen
5. Myndigheter och organisationer inom smittskyddsområdet
6. Hantering av djursmittor i Sverige
7. Statliga kostnader för att hantera smittsamma djursjukdomar
8. Alternativa ersättningssystem
9. Salmonellabekämpning
10. Epizootibekämpning
11. Verksamheter för djurhälsokontroll samt utrotning och övervakning av sjukdomar
12. Livsmedelssäkerhet
13. Faktorer av betydelse för det framtida smittskyddet i Sverige
14. Samhällsekonomiska aspekter på statens ansvar