Bläddra

Folkhälsa – djurhälsa. Del C. Bilagedel, särskilda utredningar. SOU 2010:106

Kategorier: Alternativmedicin för djur Medicin och omvårdnad Veterinärmedicin
Köp här

Folkhälsa – djurhälsa. Del C. Bilagedel, särskilda utredningar. SOU 2010:106

Kategorier: Alternativmedicin för djur Medicin och omvårdnad Veterinärmedicin
Köp här
Sex bilagor med särskilda utredningar om
  • det svenska djusmittskyddets historia,
  • klimatförändringarnas betydelse för smittskydd och animalieproduktion,
  • statens ansvar för bekämpning,
  • samhällskostnader för salmonella, campylobacterier och EHEC,
  • svensk forskning om smittsamma djursjukdomar,
  • utvärdering av salmonellabekämpning.