Bläddra

För kvalitet – med gemensamt ansvar. SOU 2015:17 : Betänkande från För Med-utredningen

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här

För kvalitet – med gemensamt ansvar. SOU 2015:17 : Betänkande från För Med-utredningen

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här
HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS.

Utredningens uppdrag har varit att utreda och lämna förslag på hur behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar inom relevanta socialförsäkringsområden ska tillgodoses.Utredningens huvudsakliga bedömningar och förslag:
 • Det ska vara landstingens ansvar att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna
 • Landstingens ansvar ska regleras i lag
 • Det finns behov av kompletterande lagregleringar avseende samarbetsmöjligheter, kompetenskrav, jäv och ersättning
 • Att utföra en försäkringsmedicinsk utredning är inte myndighetsutövning
 • Möjlighet till samarbete mellan landsting
 • Krav på den personal som utför de försäkringsmedicinska utredningarna och som skriver de försäkringsmedicinska utlåtandena
 • Landstingen ska ha ersättning för de försäkringsmedicinska utredningarna
 • Bestämmelser till skydd för den enskilde
 • Sekretess och tystnadsplikt
 • Det ska föras journal
 • Utvecklingsarbete inom Försäkringskassan
 • Forskning och utvärdering

Utredningen föreslår att lagen om försäkringsmedicinska utredningar ska träda i kraft den 1 januari 2016 och att den ska gälla för de försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan begär efter detta datum.