Bläddra

För ung för att vara klok : till alla föräldrar från hela mitt hjärta

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.

För ung för att vara klok : till alla föräldrar från hela mitt hjärta

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Det är berättelsen om en tid och en plats som betraktas genom ett barns sätt att se på världen. Berättelsen skildrar en tid efter första världskriget då staden som pojken lever i delvis ligger i ruiner. Det sker mycket runt omkring honom och han vill vara ute på gatan där det händer saker. Han är både åskådare och deltagare i gatans liv. Både föräldrarna och lärarna i skolan är missnöjda över hans beteende och hans moder tror att han kommer att korrigeras genom att aga honom. Han växer och allting omkring honom förändrar sig vilket förvirrar honom. Han försöker förändra sig och anpassa sig till de krav som ställs utav samhället. Hans barndomskompis blir däremot en vetenskapsman, en supersapiens. Trots skillnaden mellan de två blir deras vänskap levande, de två behöver varandra på något sätt.