Bläddra

För vems bästa? – Samarbete mellan människobehandlande organisationer

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

För vems bästa? – Samarbete mellan människobehandlande organisationer

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Samarbete mellan människobehandlande organisationer har som mål att erbjuda genomtänkta insatser eller service till klienter och patienter. I För vems bästa? ger författaren nya perspektiv på hur samarbete kan se ut mellan barn- och ungdomspsykiatri, skola och socialtjänst. Här beskrivs hur organisatoriska förutsättningar påverkar arbetet men också hur barn, föräldrar och professionella upplever det som sker. Boken tar upp vilka ärenden som kräver samarbete mellan organisationer, hur arbetet kan se ut och vad det kan leda till. Eftersom organisationerna har delvis skilda ansvarsområden och uppdrag och styrs av olika lagstiftningar handlar det ofta om komplexa ärenden. Därför är det viktigt att säkerställa att de som arbetar professionellt känner att de har stöd i arbetet - både inom organisationen och från andra parter. För vems bästa? riktar sig till verksamma inom människobehandlande organisationer och till studenter som kommer att arbeta inom offentlig verksamhet.