Bläddra

Förbättringar inom familjepolitiken. Ds 2011:9

Köp här

Förbättringar inom familjepolitiken. Ds 2011:9

Köp här
Fler förmåner för föräldrar!

Föreslår att ett barns föräldrar ska kunna ta ut föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår, förutom de nuvarande 10 »pappadagarna». Dessutom föreslås en förenkling av jämställdhetsbonusen och en höjning av barntillägget i bostadsbidraget.