Bläddra

Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l’Union européenne = Vertrag über die Europäische Union

Köp här

Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l’Union européenne = Vertrag über die Europäische Union

Köp här

I lagtextsamlingen återges Fördraget om Europeiska unionen tillsammans med Fördraget om upprättandet av den Europeiska gemenskapen såsom de revidererats genom Amsterdamfördraget, Nicefördraget och de senaste anslutningsfördragen.För att underlätta jämförelser återges fördragen sida vid sida, uppslagsvis i fransk, tysk, engelsk och svensk språkdräkt. Vidare återges även den svenska anslutningslagen (1994:1500).