Bläddra

Föremål för forskning : trettio forskare om det kulturhistoriska museimaterialets möjligheter

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Föremål för forskning : trettio forskare om det kulturhistoriska museimaterialets möjligheter

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Museernas samlingar, som helhet och i sina enskilda och mest udda delar, betraktas med nya ögon av dagens forskare. Bokens trettio skribenter från olika kunskaps- och verksamhetsområden vänder på tingen och tankarna. I diskuterande essäer framställs idéer om vad som har varit, vad som är och vad som kan bli föremål för forskning. Kulturhistoria som begrepp och analytiskt perspektiv är bokens ledmotiv. Ett grundläggande syfte är också att visa hur mötet mellan universitet och museer kan vitalisera såväl forskningen som museernas insamling, dokumentation och kunskapsuppbyggnad.

Föremål för forskning är ett inlägg i debatten om humanioras roll i forskarsamhället. Fantasifulla infallsvinklar åskådliggör betydelsen av tvärvetenskaplig samverkan. Museernas rika källmaterial och specifika kunskapsfält öppnar sig när de möter olika universitetsdiscipliners teorier och metoder.