Bläddra

Företaget, marknaden och lagarna

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Företaget, marknaden och lagarna

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Genom att vända sig från matematiseringen av nationalekonomin, har Ronald Coase sedan 1930-talet försökt att se längre än vad de etablerade teorierna medger.

Hans mest kända bidrag är teorin om transaktionskostnader, vilken här presenteras inom ramen för en svensk översättning av klassikern The nature of the firm.

År 1991 mottog Ronald Coase Sveriges Riksbanks pris i ekonomi till Alfred Nobels minne.