Bläddra

Företagsansvar : CSR som managementidé

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Företagsansvar : CSR som managementidé

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
CSR, företags sociala ansvarstagande, har blivit ett populärt koncept i företagsvärlden. Denna bok behandlar CSR som en managementidé, det vill säga som ett redskap för verksamhetsstyrning. Boken visar att CSR har mycket gemensamt med andra populära managementidéer – lean production, total quality management, just-in-time, business process reenginering och six sigma, för att nämna några. Men det finns också väsentliga skillnader. I boken redogörs för hur CSR uppkommer och sprids i företagets omvärld, men även för vad som händer när CSR når företagsledningar, implementeras och används i den dagliga verksamheten. Författarna visar att två grundläggande värden för allt företagande – legitimitet och effektivitet – är lämpliga för att analysera hur CSR påverkar företag, samt hur CSR liknar och skiljer sig från andra populära managementidéer. Boken är lämplig för kurser i ekonomi vid universitet och högskola, för forskare och insatta praktiker.