Bläddra

Företagsbeskattning och inkomst av näringsverksamhet

Kategorier: Juridik
Köp här

Företagsbeskattning och inkomst av näringsverksamhet

Kategorier: Juridik
Köp här
Denna bok utgör en redogörelse för inkomst av näringsverksamhet samt en översikt över företagsbeskattningen. Därutöver innehåller den en beskrivning av beskattningens funktion samt av inkomstbeskattningens utformning. Boken, som är ett särtryck av fyra kapitel ur den uppskattade och brett använda Inkomstskatt, har tillkommit för att tillgodose behoven i sådana ekonomiska eller affärsrättsliga utbildningar som främst kräver kännedom om skattefrågor relaterade till näringsverksamhet. Denna första upplaga är uppdaterad med hänsyn till rättsläget 1 januari 2008.