Bläddra

Företagsekonomi – från begrepp till beslut

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management

Företagsekonomi – från begrepp till beslut

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Företagsekonomi – från bergepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Med aktuella exempel från industri-, handels-, tjänste- och kunskapsföretag samt från offentliga verksamheter förklaras företagsekonomiska begrepp, principer och samband. Tonvikten ligger på lönsamhetstänkande och ekonomistyrning.

I denna femte reviderade upplaga har nya begrepp och fakta införts. Boken har även uppdaterats med de förändringar inom lagstiftning som berör bokens olika kapitelområden.

Hänsyn tas till bland annat nya regler för handel och marknadsföring via internet, ny lagstiftning inom arbetsrätt, avtals- och köprätt, marknads- och konsumenträtt, kredit- och konkursrättsområdet samt införandet av euron som redovisningsvaluta och betalningsmedel. Dessutom har avsnitten om räkenskapsanalys, företags- och aktievärdering omarbetats.

Till faktaboken hör en uppgiftsbok med ett stort antal uppgifter av varierande svårighetsgrad, praktikfall och ett facit med utförliga lösningar.