Bläddra

Företagsjuridisk uppslagsbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management

Företagsjuridisk uppslagsbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
FÖRETAGSJURIDISK UPPSLAGSBOK är ett omfattande juridiskt uppslagsverk med tyngdpunkten på affärsjuridiken. Juridiska regler och begrepp förklaras på begriplig svenska och med många exempel. Boken ger svar på allt från när man har rätt att ta ut dröjsmålsränta till i vilka situationer man har rätt att häva ett köp.

Ur innehållet:
Avtal och avtalsbrott
Letter of intent
Fullmakter
Hyresrätt och bostadsrätt
Kompanjonavtal
Generationsskifte
Försäkringar
Köp och försäljning av varor - köplagen, konsumentköplagen och distansavtalslagen
Köp och försäljning av tjänster - konsumenttjänstlagen
Internetjuridik
Köp och försäljning av företag
Tvister - domstolsprövning eller skiljedom
Säkerheter - borgen, pant mm
Avbetalningsköp
Fastighetsköp
Konkurs och ackord
Internethandel