Bläddra

Författare Förfalskare Förskingrare Ett försök att förstå

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Författare Förfalskare Förskingrare Ett försök att förstå

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Johannes Heüman var det svarta fåret i en välkänd prästsläkt. En person det helst inte talades om. Behovet att tona ner det som skulle kunna sägas om honom var så stort att ett brev som återfanns trettio år efter hans död förstördes. Det uppenbarligen känsliga innehållet gick för alltid förlorat. Det har grämt hans nutida släkting Jarl Torgerson, men det väckte också hans nyfikenhet. Så mycket var känt att Johannes Heüman (1882-1954) var jurist och författare. Han var högersinnad och ivrade för det fosterländska. Det var också känt att han ställt till det för sig på ett vanhedrande sätt. Jarl Torgerson bestämde sig för att göra efterforskningar. Det fanns inte någon kvar i livet som kunde lämna ett tydligt vittnesmål om Johannes Heüman. Det som fanns var böcker, tidningsartiklar och annat han skrivit. Det fanns också officiella dokument, varav det mest intressanta var polisutredning och rättegångsprotokoll. Men vem var han egentligen själv, prästsonen Johannes Heüman? Vad hade han gjort sig skyldig och varför? Vem var kvinnan som, sades det, hade lockat honom i fördärvet? Jarl Torgerson är överläkare och docent i invärtesmedicin och verksam inom psykiatrin i Göteborg. Hans produktion av vetenskapliga artiklar och lärobokstexter är omfattande, främst inom fetmaområdet Han medverkar dessutom regelbundet i Sans magasin och nättidskriften Dixikon. Hans texter befinner sig då ofta i gränslandet mellan humaniora och biologi/medicin. Kännetecknande för Jarl Torgerson är hans omsorg om det stilistiska och hans djupa kunskaper i de ämnen han behandlar.