Bläddra

Författningar för statliga arbetsgivare 2023 – I urval av Arbetsgivarverket

Kategorier: Juridik
Köp här

Författningar för statliga arbetsgivare 2023 – I urval av Arbetsgivarverket

Kategorier: Juridik
Köp här
Arbetsgivarverket har sedan 1969 gett ut en författningssamling för statliga arbetsgivare. Sedan år 2009 går publikationen under namnet Författningar för statliga arbetsgivare, med underrubriken I urval av Arbetsgivarverket. Som framgår av namnet så är det ett urval som vi har gjort, där meningen är att författningarna ska ha betydelse för ett större antal statliga myndigheter och inte enbart för ett fåtal. Boken innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal, t.ex: MBL - medbestämmandelagen LAS - lagen om anställningsskydd LOA - lagen om offentlig anställning OSL - offentlighets- och sekretesslagen FL - förvaltningslagen GDPR - Dataskyddsförordningen ATL - arbetstidslagen AML - arbetsmiljölagen DL - diskrimineringslagen SemL - semesterlagen Under 2022 genomfördes stora förändringar i anställningsskyddslagen. Dels förändrades bland annat reglerna om information om anställningen i och med implementeringen av det så kallade villkorsdirektivet, dels röstade Riksdagen igenom förslaget om Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, prop. 2021/22:176. Utöver de omfattande förändringarna i anställningsskyddslagen ändrades samtidigt ett stort antal andra författningar, till exempel lagen om facklig förtroendemans ställning och lagen om uthyrning av arbetstagare. Författningsboken 2023 är uppdaterad i enlighet med dessa förändringar.