Bläddra

Författningshandbok 2024, bok med onlinetjänst

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Socialrätt

Författningshandbok 2024, bok med onlinetjänst

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat beskriver hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar, reglerna kring delegering samt hur man läser och tolkar författningstexter.

En ny upplaga utkommer varje år, eftersom nya lagar och förordningar tillkommer samtidigt som några helt upphör eller ersätts av nya. Till boken ingår inloggning till digital version för en användare.

Sedan förra årets upplaga har det som vanligt tillkommit nya lagar och förordningar samtidigt som några helt har upphört eller ersatts av nya.
Sammanlagt rör det sig om cirka sjuttio uppdateringar av olika slag. Bland årets nyheter kan nämnas Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddad yrkestitel för undersköterskor (HSLF-FS 2023:14). De innebär att den som vill använda titeln undersköterska inom vård och omsorg behöver ett sådant bevis från Socialstyrelsen. Biobankslagen (SFS 2023:38) och vidhörande biobanksförordning (SFS 2023:43) är andra nyheter. De styr hur humanbiologiskt material får samlas in, bevaras i en biobank och användas för vissa ändamål. Till skillnad från tidigare lag om biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. utgår den nya biobankslagen inte längre från biobankerna utan från själva proverna.

En annan nyhet är lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (SFS 2022:913). Enligt denna ska vård- och omsorgsgivare kunna ta del av personuppgifter hos andra vård- och omsorgsgivare genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. Lagen omfattar även åtgärder för att för att stärka vårdtagarens integritet, liksom starkare skydd för barns samtycke till behandling av personuppgifter.

Författningshandboken i digital version
Författningshandboken i digital version är en digital version av den tryckta boken och uppdateras fyra gånger om året. Den har en layout som är anpassad för läsbarhet på skärm. Styrkan med det digitala arbetssättet är tillgängligheten, sökbarheten, möjligheten att anpassa textpresentationen utifrån individuella preferenser och möjligheten att få texten uppläst.

Författningshandboken digital version fungerar på mobil, surfplatta och dator när du befinner dig på din arbetsplats eller lärosäte. För prisuppgifter och beställning med fleranvändarlicens, kontakta Libers Kundservice.