Bläddra

Författningssamling för Svensk juridik : 2021/2022

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Författningssamling för Svensk juridik : 2021/2022

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Denna författningssamling innehåller lagar och förordningar, enligt lydelse den 1 juli 2021, för att tillse behovet av lagtext på introduktionskurser och översiktskurser i juridik. Vissa lagar återges endast i utdrag för att bibehålla lättillgängligheten.Boken är primärt framtagen för att användas tillsammans med läroboken "Svensk juridik", men kan med fördel även användas med andra läroböcker.