Bläddra

Författningssamling i polisrätt

Kategorier: Juridik Polislagen Primära rättskällor Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Köp här

Författningssamling i polisrätt

Kategorier: Juridik Polislagen Primära rättskällor Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Köp här
Författningar i polisrätt samlar de mest centrala lagarna med relevans
för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olika
rättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt och
socialrätt.

Boken riktar sig i första hand till studerande vid polisutbildningen men
kan förstås lika väl användas av polisanställda som av jurister och andra
med intresse för den polisiära juridiken.

Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2016.