Bläddra

Förflyttningar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

Förflyttningar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
När jag stod där och sorterade ut vad som skulle kastas och vad som skulle sparas blev det så uppenbart och påtagligt hur tillfälligt livet var. Allt arbete. All strävan. Jag hade svårt att orientera mig i alla motsägelser tillvaron var så fylld av. Kraftfälten mellan det meningslösa och det meningsfulla. Jag kände ett obehag i kroppen när jag i ljusblåa plastsäckar kastade ner resultaten av oräkneliga arbetstimmar som hon hade lagt ner genom åren. Det var begripligt och obegripligt på en och samma gång. Den här boken är ett collage av iakttagelser, betraktelser, tankar, minnen, känslor och reflektioner under en sorgeprocess. En slags undersökning av tillvarons stora och små förflyttningar.