Bläddra

Förhör

Köp här

Förhör

Köp här

Denna andra, helt omarbetade upplaga ger en praktisk vägledning både när det gäller förhörsregler och förhörsteknik och upptar både förhör under förundersökning och i domstol, såväl i brottmål som i tvistemål. Särskilt fokus läggs på gränsdragningen mellan tillåtna och otillåtna frågor, mellan öppna och ledande frågor, och på korsförhörsteknik. Exempel hämtas från kända brottmål som processerna mot Oscar Wilde och O.J.Simpson, Palme- och Anna Lindh-rättegångarna.