Bläddra

Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar : levande rollspel i Östersjöregionen

Kategorier: Hobby Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Rollspel, lajv och fantasy-sport
Köp här

Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar : levande rollspel i Östersjöregionen

Kategorier: Hobby Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Rollspel, lajv och fantasy-sport
Köp här
Den här avhandlingen handlar om levande rollspel, även kallat lajv. levande rollspel kan liknads vid improviserad teater utan publik. Ett aljv kan äga rum under allt från ett par timmar till flera dygn, och deltagarna spelar roller som passar in i den slags värld som ska gestaltas. Levande rollspel är en upplevelseform med starkt fokus på deltagande och kan ses som en deltagandekultur där de som upplever lajvet ockshå är med och skapar det. Lajv har sedan skiftet 1970-80-tal genomförts på många platser i världen och finns representerat i så gott som alla Europas länder. Avhandlingens exempel hämtas från Östersjöregionen och närliggande områden. Här ges inblick i hur levande rollspel går till, från förberedelser, till speldagar, och det intensiva berättande som tar vid när lajvet är slut. Avhandlingen ställer frågor om villkor för gestaltande och förkroppsligande. Vilka mallar finns för gestaltande i de kollektivt skapande världar som är tänkta att ges kropp under de dagar då lajvevenemanget pågår? Hur materialiseras de beskrivna visionerna om den påhittade värld som ska gestaltas?