Bläddra

Förlöst : Förlöst

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

Förlöst : Förlöst

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Det blev en oväntad kulturchock för Matilda och hennes familj att återkomma till Sverige efter många år i Afrika. Matilda vidareutbildar sig till barnmorska samtidigt som HIV gör entré i Sverige. Hon berättar om den rädsla och ångest sjukdomen gav upphov till ute på förlossningsavdelningarna, inom kyrkan och lite varstans. Dessutom ställdes Matilda inför ett antal svåra etiska dilemman gällande abort, samvetsklausul, fosterdiagnostik, preventivmedel, och kvinnlig könsstympning. Bokens titel, Förlöst, anspelar på den befriande känsla Matilda erfar när hon i #metoo-rörelsens anda tar bladet från munnen och börjar skriva om upplevelser av förtryck inom frikyrkan och om kvinnors svåra berättelser som hon får ta del av i sitt arbete som barnmorska. Glädjen och kärleken till hennes yrkesval är inte att ta miste på. I bokens sista del reser Matilda på uppdrag till Somalia, där hon fullt ut får insikt om konsekvenserna av kvinnlig könsstympning. Språket är klart, ledigt och otvunget. Berättelsen engagerar med hetta och gör att äldre läsare livfullt återupplever dramatiken i 80- och 90-talets strida flod av händelser. För yngre läsare är det givande att anknyta till historien.