Bläddra

Form i fokus B : övningsbok i svensk grammatik

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning

Form i fokus B : övningsbok i svensk grammatik

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här
Form i fokus består av tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. Böckerna är avsedda för vuxna som nyligen börjat sina svenskstudier eller som behöver en repetition av grunderna i grammatiken från nybörjarnivån.
Form i fokus kombinerar övningar med grundlig presentation av regler och mönster. Varje moment belyses med tydliga exempel. Övningarna har stor variation vilket gör grammatikträningen stimulerande
Varje bok innehåller både fria och bundna övningar och språket är vardagligt och idiomatiskt. Facit finns (köps separat).