Bläddra

FORMA Språket Läsförståelse A

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

FORMA Språket Läsförståelse A

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Forma Språket är utvecklat utifrån Lgr 11. Varje kapitel inleds med en tydlig målbeskrivning och en presentation över kapitlets innehåll. Målen återkommer i kapitlet, nu kopplade till konkreta övningar som gör det möjligt för eleverna att förstå vad de ska lära sig.

I Forma Språket följer vi fyra barn i deras vardag. Det är texter med ett innehåll som dina elever kan känna igen sig i. Och övningar som bygger på detta innehåll. Dina elever tränar på att läsa, skriva och samtala i ett meningsfullt sammanhang – hela språket utvecklas.

Fördjupa, träna mer och öva lite till
Forma Språkets fördjupningshäften ger möjlighet till ännu mer språkträning. Du kan välja böcker efter de behov som dina elever har. Böckerna går att använda mycket flexibelt, för extra träning i skolan eller som läxböcker.

Forma Språket Läsförståelse A
Läsförståelse A innehåller övningar som tränar och utvecklar elevernas förmåga att läsa och förstå. Med utgångspunkt i enkla texter arbetar eleverna med:

  • Innehållsfrågor
  • Mellan raderna
  • Ordkunskap
  • Reflektion

Forma Språket passar dig som:
• söker ett läromedel som följer Lgr-11 och hjälper alla elever att nå kunskapsmålen
• vill ha hjälp att formulera konkreta mål och utvärdera elevernas kunskaper
• vill ha varma och engagerande tester som inspirerar eleverna att läsa och diskutera
• har en IWB och vill arbeta laborativt och digitalt med materialet

Författare till Forma Språket är Rickard Hultén. Han arbetar heltid som lärare på Sjöängskolan i Älvsjö och har skrivit många populära läromedel.