Bläddra

FORMA Språket Tvåan Basbok, upplaga 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

FORMA Språket Tvåan Basbok, upplaga 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Forma Språket är utvecklat utifrån Lgr 11. Varje kapitel inleds med en tydlig målbeskrivning och en presentation över kapitlets innehåll. Målen återkommer i kapitlet, nu kopplade till konkreta övningar som gör det möjligt för eleverna att förstå vad de ska lära sig.

Läsning och skrivning i ett sammanhang
I Forma Språket följer vi fyra barn i deras vardag. Det är texter med ett innehåll som dina elever kan känna igen sig i. Och övningar som bygger på detta innehåll. Dina elever tränar på att läsa, skriva och samtala i ett meningsfullt sammanhang – hela språket utvecklas.

Forma Språket Basbok Tvåan
I Basbok Tvåan inleds varje kapitel med konkreta mål som ger eleverna möjlighet att förstå vad de ska lära sig. Med hjälp av skönlitterära berättelser, fakta- och instruktionstexter lär sig eleverna läsa, skriva och samtala. Det är varierade övningar som utvecklar läsförståelse och skrivande såväl som handstil och förmåga att berätta och beskriva – allt presenterat i ett sammanhang. Böckerna innehåller också bedömningssidor med både elev- och lärarperspektiv.

I Basbok Tvåan arbetar eleverna bland annat med:
 
• Läsförståelse
• Skriva meningar och frågor
• Samtala om texter
• Läsa och skriva faktatexter
• Läsa med flyt
• Följa instruktioner
• Berätta i rätt ordningsföljd
• Skriva läsligt

Forma Språket passar dig som:
• söker ett läromedel som följer Lgr-11 och hjälper alla elever att nå kunskapsmålen
• vill ha hjälp att formulera konkreta mål och utvärdera elevernas kunskaper
• vill ha varma och engagerande texter som inspirerar eleverna att läsa och diskutera
• har en IWB och vill arbeta laborativt och digitalt med materialet


Huvudförfattare till Forma Språket är Richard Hultén. Han arbetar heltid som lärare på Sjöängskolan i Älvsjö och har skrivit många populära läromedel.