Bläddra

Forma svenskan, fortsättning Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Grammatiska övningar i Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Forma svenskan, fortsättning Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Grammatiska övningar i Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Detta läromedel vänder sig till den som har grundläggande kunskaper i svenska som andraspråk och studerar på gymnasienivå. Övningarna är anpassade efter kunskapsmålen i SVA 1, 2 och 3 och upplägget följer i stort sett strukturen i den första boken ”Forma svenskan” men med ett vidgat och mer komplext innehåll.

Att studera ett språk ska vara både roligt och inspirerande. Viktigt är även att övningarna har en språklig nivå som överensstämmer med kursnivåerna. Övningarna i läromedlet har ett innehåll som är förankrat i samtiden, lockar till lärande, befäster kunskaper och utvidgar dem till nya insikter.

Språkinlärning utvecklas genom samarbete. Att prata om texter, jämföra och diskutera lösningar på grammatiska uppgifter utvecklar de individuella kunskaperna och färdigheterna. Att tillsammans studera, lösa uppgifter och pröva språket är både roligt och inspirerande.

Forma svenskan fortsättning kan användas såväl i individuellt lärande som i samarbete eller i klassgenomgångar och gemensam uppföljning.

I boken ingår ett digitalt läromedel där hela boken och flertalet övningar återfinns som självrättande övningar.