Bläddra

Former av politik : Tre utställningssituationer på Moderna Museet 1998-2008

Kategorier: Konst
Köp här

Former av politik : Tre utställningssituationer på Moderna Museet 1998-2008

Kategorier: Konst
Köp här
Konstens politiska räckvidd har varit ett centralt problem inom avantgardets olika rörelser, från 1800-talets realism till efterkrigstidens vidgade konstbegrepp. Ett huvudtema som löper genom dessa rörelser har varit konstens förmåga att gripa in i "livet": när den överträder sin autonomi för att på så sätt bli mer samhälleligt relevant. I dessa diskussioner om konst och politik har konstinstitutionen intagit en central plats. Denna konstvetenskapliga avhandling undersöker hur begreppen konst och politik satts i spel i ett antal utställningar och rum på Moderna Museet i Stockholm 1998-2008. Utifrån analyserna diskuterar och nyanserar Anna Lundström etablerade föreställningar om relationen mellan begreppen. Hur förhåller sig konst till politik, när är konst politik, och varför är konst i vissa fall politik?