Bläddra

Försäkringsmedicin för arbetsskador i rörelseorganen – Skadlig exponering och olycksfall – Volym 2

Kategorier: Juridik Medicin och omvårdnad Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt

Försäkringsmedicin för arbetsskador i rörelseorganen – Skadlig exponering och olycksfall – Volym 2

Kategorier: Juridik Medicin och omvårdnad Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här

I denna andra volym av Försäkringsmedicin för arbetsskador i rörelse­organen beskrivs exponeringar i arbetslivet och olycksfall som kan öka risken för uppkomst av sjukdomar och besvär i rörelseorganen. Författarna för ett försäkringsmedicinskt resonemang kring begrepp som ”den försäkrades befintliga skick” och ”konkurrerande faktorer” och beskriver hur olika riskfaktorer samverkar och interagerar vid uppkomst av sjukdom. 


Boken belyser hur medicinsk kunskap kan sammanställas, tolkas och tillämpas för att det praktiska försäkringsmedicinska arbetet ska bli en evidensbaserad praktik. Evidensbaserad försäkringsmedicinsk praktik kan ses som ett korrekt beslut baserat på den för tillfället mest tillförlitliga kunskapen om styrkan i sambandet mellan den försäkrades exponering i arbetslivet och de sjukdomar som den försäkrade söker ersättning för. 


Författarna resonerar kring utmaningar och svårigheter som kan uppstå när medicin och juridik möts i ett försäkringsmedicinskt sammanhang. Försäkringsmedicin för arbetsskador i rörelseorganen, volym 2, vänder sig till alla som i sitt arbete berörs av detta sammanhang, t.ex. utredare, läkare, tandläkare, fysioterapeuter, ergonomer, beslutsfattare, jurister och personer som drabbats av olycksfall eller skadlig exponering i arbetslivet.