Bläddra

Forskning och Nytta

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Forskning och Nytta

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
I Forskning och Nytta analyseras och ges förslag till hur universitet och högskolor kan möjliggöra för forskare och akademiska miljöer att verka för ett utökat nyttiggörande av forskningsresultat och hantera en efterfrågad utvidgad samverkan med omvärlden, exempelvis företag och myndigheter.