Bläddra

Forskning och utveckling samt försvarslogistik. SOU 2011:36

Kategorier: Krig och försvar Krigsvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Forskning och utveckling samt försvarslogistik. SOU 2011:36

Kategorier: Krig och försvar Krigsvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Billigare försvar bakom frontlinjen!

Kartläggning och analys av Försvarsmaktens logistikverksamhet och de stödfunktioner som Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarshögskolan (FHS) bidrar med.
Föreslår en rad åtgärder när det gäller dessa myndigheter för att skapa ekonomiskt utrymme för satsningar på försvarets operativa förmåga och på insatsorganisationen. Några av förslagen:
  • Bolagisa FOI
  • Inordna FHS i annat lärosäte eller avveckla skolan
  • Samla verksamheterna för materiel- och logistikförsörjning under FMV, och
  • Byt namn på FMV till Försvarslogistikmyndigheten, FLM.
Bilagedelen innehåller utförliga faktaunderlag som ligger till grund för förslagen. Här ingår bl.a. en detaljerad genomgång av »Tidigare beslut och utredningar vad gäller Försvarets stödverksamheter» sammanställd av Ulf Wennerberg Konsult AB.