Bläddra

Första hjälpen ombord

Kategorier: Första hjälpen och paramedicinska funktioner Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Första hjälpen ombord

Kategorier: Första hjälpen och paramedicinska funktioner Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här
Första hjälpen ombord är en hand- och kursbok i akut omhändertagande vid olycksfall och grundläggande sjukvård, särskilt framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållanden som råder ombord på fartyg.

Boken är anpassad för att fungera som kursbok på utbildningar till certifikatet Medical First Aid.

Första hjälpen ombord innehåller:
- Sjukvård till sjöss
- Första hjälpen
- Akuta skador
- Akuta sjukdomar
- Överlevnad i kallt vatten
- Förflyttningsteknik

Dan Edman är sjuksköterska, utbildad vårdlärare och verksam som konsult inom sjukvårdsutbildning.

Rune Larsson är utbildad sjuksköterska och verksam som adjunkt och ämnesansvarig för hälso- och sjukvårdsutbildningen vid Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers tekniska högskola.

Ingegerd Snöberg är utbildad distriktssköterska, filosofie magister i omvårdnad samt verksam som adjunkt och ämnesansvarig för hälso- och sjukvårdsutbildningen vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.