Bläddra

Försvarets förutsättningar : en ESO-rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer. ESO 2011:2

Köp här

Försvarets förutsättningar : en ESO-rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer. ESO 2011:2

Köp här
HAR UTGÅTT - GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM LÄNGRE.

Försvarets kostnader är inte försvarliga!

Under de senaste 20 åren har försvaret förändrats dramatiskt. Insatsförbanden inom armén har t.ex. minskat med drygt 90 procent, hemvärnet har reducerats med 75 procent och värnplikten i fredstid har avskaffats helt.
Författaren konstaterar att försvarets kostnader inte minskats lika drastiskt. Till stor del beror detta på att befälstätheten på kvarvarande förband ökat kraftigt samtidigt som värnpliktiga officerare och reservofficerare utmönstrats till förmån för yrkesofficerare.
I rapporten skissar författaren på möjliga lösningar för att målet om ett användbart försvar ska kunna nås inom rådande ekonomiska ramar.