Bläddra

Förteckning över Sveriges legitimerade läkare 2013

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Förteckning över Sveriges legitimerade läkare 2013

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
Den enda kompletta förteckningen över legitimerade läkare.

Uppdaterad förteckning över samtliga legitimerade läkare i Sverige med uppgift om namn, födelseår, legitimationsår, titel och tjänsteadress.
Här hittar du även:
  • en förteckning över samtliga läkare med specialistkompetens indelade efter behörighetsämnen
  • ett register över landets sjukhus med telefonnummer
  • en förteckning över läkemedelskommittéer.